Historie

Søsterloge nr. 1 Caroline Amalie (1881) er moderloge for søsterloge nr. 30 Alexandrine, som blev institueret den 7. december 1947.  

28 søstre og 1 broder fra rebekkaloge nr. 1 Caroline Amalie begyndte allerede i 1944 at tænke på at stifte en Rebekkaforening, som senere blev til søsterloge nr. 30 Alexandrine. 

Da Danmark på dette tidspunkt var besat af tyskerne, vidste de, at så længe dette varede, kunne de ikke få institueret den loge, de så brændende ønskede sig. Foreningen blev ledet af:

 • søster Hansine Knudsen
 • søster Emmy Jørgensen
 • søster Vilhelmine Birkmand
 • søster Astrid Greve
 • søster Ellen Olesen
 • søster Dora Løvgreen.

Søstrene fik stærk støtte af broder Viggo Gøvgreen. 

Foreningen arbejde sig støt frem og afholdt interne møder, hvor de arrangerede lotterier og lignende, for at skaffe midler til køb af logeeffekter. Regalierne blev til, ved at søstrene afleverede rationeringsmærker, så de kunne købe stof og sy mange af dem selv. 

De ville gerne navngive logen efter Dronning Alexandrine og søgte også om tilladelse til det, men da det ikke er tilladt at bruge navnene på levende kongelige, kunne det ikke lade sig gøre. Navnet blev derfor Rebekkaloge nr. 30 Alexandrine - uden dronning foran. Navnet blev i 1996 ændret til Søsterloge nr. 30 Alexandrine. 

Rebekkaforeningens 29 medlemmer havde også ønske om at være 30 medlemmer ved insitueringen, idet de så noget symbolsk i, at loge nr. 30 blev dannet af 30 medlemmer. Med hensyn til tallet 30 måtte de dog slå sig til tåls med, at logens første arbejde ville bestå i at indvie medlem nummer 30. Efter krigens ophør i 1945 begyndte de at arbejde på,  at få logen institueret senest i 1947, da søster Dora Løvgreen skulle have sit hæderstegn i marts 1948, og det var et stort ønske, at højtideligheden skulle foregå i den nye loge. 

Den 7. december 1947 ankom Storlogens embedsmænd for at instituere logen og dens embedsmænd.  

Embedsmændene blev:

 • overmester Emilie Kastoft
 • undermester Emmy Jørgensen
 • sekretær Vilhelmine Birkmand
 • kasserer Astrid Greve
 • skatmester Dora Løvgreen. 

Det var mange år siden, der sidst var installeret en rebekkaloge i København. Det var sidst sket i 1924. Installationen blev således også et tilløbsstykke, hvor næsten 300 søstre og brødre var til stede i Odd Fellow Palæet.  

Logen kunne nu gå i gang med sit daglige arbejde, og der var meget at tage fat på, meget der skulle læres. Det var en stor hjælp for logen i dette arbejde, at søster Dora Løvgreen var ansat på ordenskontoret og derfor kunne tage sig af alt det forretningsmæssige.  

Der blev også taget fat på det humanitære arbejde. I mange år blev logen via menighedsplejerne sat i forbindelse med familier med mange børn, som havde behov for hjælp. Gennem hele året syede og strikkede søstrene til disse børn, så de ved juletid kunne aflevere en god pakke indeholdende tøj og alt, hvad der skulle bruges til en god juleaften. 

Logen havde pæn tilgang - navnlig af yngre søstre - men efterhånden som årene gik, og alle fik weekend- og fritidshuse, var interessen for at komme i logen på en lørdag ikke så stor, og en anden mødedag var ikke mulig i Odd Fellow Palæet.  

Så skete der noget. En ny ordensbygning vlev indviet på Frederiksberg. Odd Fellow foreningen Frederik VIII havde i 1970 købt en gammel villa på Kong Georgs Vej, og efter et omfattende restaureringsarbejde kunne huset i 1973 indvies til Odd Fellow brug. Det hørte rebekkaloge nr. 30 Alexandrine og startede forhandlinger med brødrene om at få lov til at holde møder der. Den 1. oktober 1973 flyttede logen fra Odd Fellow Palæet til Frederiksbeg og skiftede samtidig mødedag til onsdag. Flytningen medførte store forandringer, blandt andet skulle logerne selv sørge for al madlavning, men alle gik til opgaven med stor ildhu og begejstring. 

Efter 21 år blev det nødvendigt at sælge huset, da økonomien skrantede på grund af store reparationer. I mellemtiden var Odd Fellow Palæet brændt i 1992 og blev genopbygget med en ekstra logesal. Det betød, at der var plads til flere loger, og logen søgte om at flytte tilbage til Palæet. Den 1. september 1994 kom vi tilbage til vort game udgangspunkt - nu med tirsdag som mødedag.