Søsterloge nr. 30 Alexandrine er en loge under Odd Fellow Ordenen i Danmark. Odd Fellow Ordenen er en verdensomspændende Orden, som har både et etisk og et humanitært sigte. Et etisk rettet mod det enkelte medlem og et humanitært rettet mod omverdenen uden for Ordenen. Gennem en løbende etisk belæring, arbejder vi på at styrke de værdier, vi alle besidder som Venskab, Kærlighed og Sandhed.

Odd Fellow Ordenen er et livsbekræftende tilbud til det moderne menneske, og vores mål i Alexandrine er at skabe et positivt og medmenneskeligt fællesskab. I logen finder vi et frirum, som giver både personlig udvikling og stærke sociale bånd. Søstrene i Alexandrine spænder vidt både socialt, kulturelt og aldersmæssigt, men vores fælles værdigrundlag sikrer, at vi uanset vores forskelle har et stærkt sammenhold og en god ånd.

Vi holder logemøde den 1. og 3. tirsdag i hver måned fra september til maj. Er der 5 tirsdage i måneden, holder vi ofte også møde den dag. Logemøderne begynder kl. 18.30 og slutter cirka kl. 22.00, og møderne afholdes i Odd Fellow Palæet, Bredgade 28, 1260 København K. Holder vi andre møder ud over de deciderede logemøder, vil de så vidt muligt blive holdt på de tirsdage, hvor vi ikke har logemøder.

Kort fortalt starter en logeaften med at vi mødes i havestuerne i Odd Fellow Palæet, hvor vi hygger os til logemødet starter kl. 18.30. Allerede når vi træder ind i logesalen, føler vi en særlig ro, som gør, at vi får tankerne væk fra de daglige gøremål. Mødet, som ledes af logens overmester, har en særlig dagsorden, som er ens for alle loger i landet. Denne dagsorden har en række faste punkter og indeholder også punkter med et etisk indhold, som f.eks. kan være indlæg af ordenssøskende eller af eksterne foredragsholdere. Efter mødet, som varer ca. 1-1½ time alt efter, hvad der er på dagsordenen, samles vi til et let måltid, hvor vi lærer hinanden bedre at kende og lærer at have forståelse og respekt for hinandens meninger.

Det sociale netværk inden for logen udbygges også ved, at vi holder en række sociale og kulturelle aktiviteter, som f.eks. museumsbesøg, udflugter, sommertur, julestemning og lignende, hvor vi som regel har mulighed for at have ledsager/gæster med. Af og til holder vi også møder og arrangementer med andre loger, og her bliver der også skabt nogle gode relationer.

Du kan læse mere om, hvem vi er, og hvad vi står for her på vores hjemmeside. 

  • Mangler du et frirum i din dagligdag, hvor du kan få tankerne væk fra de daglige udfordringer…
  • Vil du være en del af et fællesskab med en positiv ånd…
  • Vil du være med til at hjælpe udsatte i lokalsamfundet…

så gemmer der sig måske en ny Odd Fellow i dig.